НДК Зала 1 PLACEHOLDER
Блок 2 СЦЕНА Оркестрина А Оркестрина Б Блок 1 Блок 3 Блок 4 Блок 5 Блок 6 Блок 7 Блок 8 Блок 9.1 Блок 9.2 Блок 10.1 Блок 10.2 Блок 11 Блок 12 Блок 13 Правителствена Ложа Блок 14 Блок 15 Блок 16 Блок 17 Блок 18

Блок 2

СЦЕНА

Това е сцената, на която ще гледате ИМЕ НА ШОУТО!

Оркестрина А

Оркестрина А

ИЗБЕРИ МЕСТА ШОРТКОД ТУК

Оркестрина Б

ИЗБЕРИ МЕСТА ШОРТКОД ТУК

Блок 1

ИЗБЕРИ МЕСТА ШОРТКОД ТУК

Блок 3

ИЗБЕРИ МЕСТА ШОРТКОД ТУК

Блок 4

ЗАПАЗИ СВОИТЕ МЕСТА БУТОН ШОРТКОД

Блок 5

ВЗЕМИ БИЛЕТИ ТУК

Блок 6

ЗАПАЗИ СВОИТЕ МЕСТА БУТОН ШОРТКОД

Блок 7

ЗАПАЗИ СВОИТЕ МЕСТА БУТОН ШОРТКОД

Блок 8

ЗАПАЗИ СВОИТЕ МЕСТА БУТОН ШОРТКОД

Блок 9.1

КУПИ БИЛЕТИ ТУК ШОРТКОД

Блок 9.2

КУПИ БИЛЕТИ ТУК ШОРТКОД

Блок 10.1

КУПИ БИЛЕТИ ТУК ШОРТКОД

Блок 10.2

КУПИ БИЛЕТИ ТУК ШОРТКОД

Блок 11

КУПИ БИЛЕТИ ТУК ШОРТКОД

Блок 12

КУПИ БИЛЕТИ ТУК ШОРТКОД

Блок 13

КУПИ БИЛЕТИ ТУК ШОРТКОД

Правителствена Ложа

Тази зона е резервирана от Националния Дворец на Културата.

Блок 14

КУПИ БИЛЕТИ ТУК ШОРТКОД

Блок 15

КУПИ БИЛЕТИ ТУК ШОРТКОД

Блок 16

КУПИ БИЛЕТИ ТУК ШОРТКОД

Блок 17

КУПИ БИЛЕТИ ТУК ШОРТКОД

Блок 18

КУПИ БИЛЕТИ ТУК ШОРТКОД